צילומי משפחה מורחבת

צילומי משפחה מורחבת – תרומה לקהילת ניצולי שואה. ניצולי שואה מוזמנים להגיע לתאם צילומי משפחה ללא עלות.