מלא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתכנים הכתובים ו/או המצולמים באתר זה שייכים באופן בלעדי ליעל אלעד. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג או לעשות כל שימוש אחר בתכני אתר זה או בחלקם. הורדת תמונות או העתקת תכנים מלאים או חלקיים מהאתר למחשב הגולש או כל שימוש אחר בתכני האתר מהווים עבירה בוטה על חוק זכויות יוצרים וקניין רוחני וילוו בנקיטת הליכים משפטיים חמורים ככל הניתן בחוק.