מחירון צילומי ניו בורן בסטודיו

חבילה בסיסית

1,470
 • לפחות 50 תמונות ברזולוציה מלאה
 • 10 תמונות ערוכות על ידי גרפיקאית
 • 4 סטים / לוקים שונים
 • עד שעתיים צילום
 • תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
 • תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח
 • תוספת לכל סט נוסף 200 ש״ח
 •  

חבילה קלאסית

1,870
 • לפחות 80 תמונות ברזולוציה מלאה
 • 15 תמונות ערוכות על ידי גרפיקאית
 • 6 סטים / לוקים שונים
 • עד 3 שעות צילום
 • תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
 • תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח
 • תוספת לכל סט נוסף: 200 ש״ח
 •  

חבילת פרימיום

2,270
 • לפחות 100 תמונות ברזולוציה מלאה
 • 25 תמונות ערוכות על ידי גרפיקאית
 • 7 סטים / לוקים שונים
 • עד 4 שעות צילום
 • תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
 • תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח
 • תוספת לכל סט נוסף: 200 ש״ח
 •  

מחיר צילום הריון בשילוב ניו בורן

חבילה בסיסית

2,370
 • לפחות 60 תמונות הריון ברזולוציה מלאה
 • לפחות 50 תמונות ניובורן ברזולוציה מלאה
 • 15 תמונות ערוכות על ידי גרפיקאית
 • 4 סטים / לוקים שונים בצילום הריון
 • 4 סטים / לוקים שונים בצילום ניו בורן
 • תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
 • תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח
 •  

חבילה קלאסית

2,870
 • לפחות 80 תמונות הריון ברזולוציה מלאה
 • לפחות 80 תמונות ניובורן ברזולוציה מלאה
 • 20 תמונות ערוכות על ידי גרפיקאית
 • 5 סטים / לוקים שונים בצילום הריון
 • 5 סטים / לוקים שונים בצילום ניו בורן
 • תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
 • תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח
 •  

חבילת פרימיום

3,570
 • לפחות 100 תמונות הריון ברזולוציה מלאה
 • לפחות 100 תמונות ניובורן ברזולוציה מלאה
 • 30 תמונות ערוכות על ידי גרפיקאית
 • 6 סטים / לוקים שונים בצילום הריון
 • 6 סטים / לוקים שונים בצילום ניו בורן
 • תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
 • תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח
 •  

מחירון צילומי ניובורן אצלך בבית

חבילה בסיסית

2,570
 • לפחות 50 תמונות ברזולוציה מלאה
 • 10 תמונות ערוכות על ידי גרפיקאית
 • ללא שימוש
  באביזרי הסטודיו
 • תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
 • תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח
 •  

חבילה קלאסית

2,970
 • לפחות 80 תמונות ברזולוציה מלאה
 • 20 תמונות ערוכות על ידי גרפיקאית
 • שימוש בעד 2 אביזרים מהסטודיו ובמגוון בגדים/כובעים/סרטי ראש
 • תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
 • תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח
 •  

חבילת פרימיום

3,370
 • לפחות 100 תמונות ברזולוציה מלאה
 • 30 תמונות ערוכות על ידי גרפיקאית
 • שימוש בעד 4 אביזרים מהסטודיו ובמגוון בגדים/כובעים/סרטי ראש
 • תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
 • תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח
 •