fbpx

מחירון צילומי ניובורן בסטודיו

צילומי ניובורן

חבילה בסיסית

1,470 ₪

לפחות 50 תמונות ברזולוציה מלאה

10 תמונות בעריכת גרפיקאית

4 סטים/לוקים שונים

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח

תוספת לכל סט נוסף: 150 ש"ח

מתאים לתינוק אחד עד גיל שבועיים.
הצילומים ללא צירוף אחים גדולים.
החבילה לא מתאימה לתאומים.
מספר הסטים מתייחס לתינוק עד גיל שבועיים.
ייתכנו שינויים במספר הסטים בהתאם לאיכות שנת התינוק

חבילה קלאסית

1,870 ₪

לפחות 80 תמונות ברזולוציה מלאה

15 תמונות בעריכת גרפיקאית

6 סטים/לוקים שונים

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 350 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 550 ש"ח

תוספת לכל סט נוסף: 150 ש"ח

מתאים לתינוק אחד עד גיל שלושה חודשים.
ניתן לצרף עד שני אחים גדולים.
מתאים לתאומים ללא צרוף אחים גדולים.
מספר הסטים מתייחס לתינוק עד גיל שבועיים.
ייתכנו שינויים במספר הסטים בהתאם לאיכות שנת התינוק.

חבילה פרימיום

2,270 ₪

לפחות 100 תמונות ברזולוציה מלאה

25 תמונות בעריכת גרפיקאית

7 סטים/לוקים שונים

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 300 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 500 ש"ח

תוספת עבור כל סט נוסף: 150 ש"ח

מתאים לתינוק אחד עד גיל שלושה חודשים.
ניתן לצרף עד שלושה אחים גדולים.
מתאים לתאומים בצרוף אח גדול אחד.
מספר הסטים מתייחס לתינוק עד גיל שבועיים.
ייתכנו שינויים במספר הסטים בהתאם לאיכות שנת התינוק.

מחירון צילומי ניובורן חבילה משולבת: צילומי הריון פלוס צילומי ניובורן

תמונה של תינוקת בזמן צילומי ניובורן, עטופה בסריג תכלת עם כובע תואם ושוכבת על שמיכה תכלת

חבילה בסיסית

2,370 ₪

לפחות 60 תמונות הריון ברזולוציה מלאה

לפחות 50 תמונות ניובורן ברזולוציה מלאה

15 תמונות בעריכת גרפיקאית

4 סטים/לוקים שונים בצילומי הריון

4 לוקים/סטים שונים בצילומי ניובורן

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח

תוספת עבור כל סט נוסף: 150 ש"ח

צילומי ניו בורן:
מתאים לתינוק אחד עד גיל שבועיים.
הצילומים ללא צירוף אחים גדולים.
החבילה לא מתאימה לתאומים.
מספר הסטים בצילומי ניובורן מתייחס לתינוק עד גיל שבועיים.
בצילום ניו בורן ייתכנו שינויים במספר הסטים בהתאם לאיכות שנת התינוק

חבילה קלאסית

2,870 ₪

לפחות 80 תמונות הריון ברזולוציה מלאה

לפחות 80 תמונות ניובורן ברזולוציה מלאה

20 תמונות בעריכת גרפיקאית

5 סטים/לוקים שונים בצילומי הריון

5 סטים שונים בצילומי ניובורן

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 350 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 550 ש"ח

תוספת עבור כל סט נוסף: 150 ש"ח

צילומי ניו בורן:
מתאים לתינוק אחד עד שלושה חודשים.
ניתן לצרף עד שני אחים גדולים.
מתאים לתאומים ללא צרוף אחים.
מספר הסטים בצילומי ניובורן מתייחס לתינוק עד גיל שבועיים.
בצילום ניו בורן ייתכנו שינויים במספר הסטים בהתאם לאיכות שנת התינוק.

חבילה פרימיום

3,570 ₪

לפחות 100 תמונות הריון ברזולוציה מלאה

לפחות 100 תמונות ניובורן ברזולוציה מלאה

30 תמונות בעריכת גרפיקאית

6 סטים/לוקים שונים בצילומי הריון

6 סטים/לוקים שונים בצילומי ניובורן

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 300 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 500 ש"ח

תוספת עבור כל סט נוסף: 150 ש"ח

צילומי ניו בורן:
מתאים לתינוק אחד עד שלושה חודשים.
ניתן לצרף עד שלושה אחים גדולים.
מתאים לתאומים בצרוף אח גדול אחד.
מספר הסטים בצילומי ניובורן מתייחס לתינוק עד גיל שבועיים.
בצילום ניו בורן ייתכנו שינויים במספר הסטים בהתאם לאיכות שנת התינוק

מחירון צילומי ניובורן אצלך בבית

צילומי ניובורן

חבילה בסיסית

2,570 ₪

לפחות 50 תמונות ברזולוציה מלאה

10 תמונות בעריכת גרפיקאית

ללא שימוש
באביזרי הסטודיו

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח

אזור: גוש דן, ניתן להגיע לאזורים רחוקים יותר בתוספת מחיר

חבילה קלאסית

2,970 ₪

לפחות 80 תמונות ברזולוציה מלאה

20 תמונות בעריכת גרפיקאית

שימוש בעד 2 אביזרים מהסטודיו
ובמגוון בגדים/כובעים/סרטי ראש

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 350 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 550 ש"ח

אזור: גוש דן, ניתן להגיע לאזורים רחוקים יותר בתוספת מחיר

חבילה פרימיום

3,370 ₪

לפחות 100 תמונות ברזולוציה מלאה

30 תמונות בעריכת גרפיקאית

שימוש בעד 4 אביזרים מהסטודיו
ובמגוון בגדים/כובעים/סרטי ראש

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 300 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 500 ש"ח

אזור: גוש דן, ניתן להגיע לאזורים רחוקים יותר בתוספת מחיר

מחירון צילומי ניובורן – מה עוד חשוב לדעת?

איך משריינים מועד צילומי ניובורן?

לצורך שריון מועד צילומי ניו בורן יש לתאם איתי טלפונית או בווטסאפ.
המועד ישמר ללקוח רק לאחר העברת מקדמה בסך 370 ש"ח.

באיזה אופן ניתן לשלם את המקדמה?

בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או בכל אחת מהאפליקציות ביט/פייפר/פיבוקס

איך מתבצעת יתרת התשלום?

יתרת התשלום במלואה תועבר עם סיום סשן הצילומים. ניתן לשלם במזומן, כרטיס אשראי, העברה בנקאית או באחת האפליקציות ביט/פייפר/פייבוקס

מהם תנאי הביטול לצילומי ניובורן?

ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות. ביטול ההסכם כרוך בתשלום של 5% מהמקדמה ששולמה.

מה מדיניות דחיית הצילומים בחבילת צילום ניובורן?

  1. עד 24 שעות לפני הצילומים ניתן יהיה לדחות את מועד הצילומים ועדיין להבטיח את המחיר שסוכם ובתנאי שהצילומים ימומשו תוך חודשיים ממועד הצילום המקורי.
  2. במידה ואין אפשרות לממש את הצילומים תוך חודשיים מיום הצילום המקורי תשמר לזכותכם המקדמה ששולמה עד לסוף אותה השנה הקלנדרית וניתן יהיה לבחור כל אחת מחבילות הצילום של הסטודיו בהתאם למחירן באותה עת ולשלם את היתרה.
  3. בקשת ביטול או דחיה במהלך 24 שעות לפני הצילומים ופחות לא ינתן כל החזר ולא יקבע מועד חדש לצילומים.

מה מדיניות דחיית הצילומים בחבילת צילום משולבת הריון וניובורן?

עבור צילומי הריון תנאי הביטול יהיו זהים לאלו שלמעלה.
עבור צילומי ניו בורן: במידה ולא נקבע מועד לצילומי ניו בורן ומכל סיבה שהיא הצילומים לא התקיימו בטווח הזמן המומלץ, אפשר יהיה  לבחור בין השבת המקדמה בניכוי המחיר המלא לצילומי הריון, לבין הגעה לסטודיו לצילומי תינוקות בגיל חצי שנה עד תשעה חודשים.

במידה וכבר נקבע תאריך לצילומי ניובורן תנאי הביטול יהיו זהים לאלו שצויינו עבור צילומי ניובורן למעלה.

מזכרת נפלאה מהרגעים החשובים בחייכם!

לשריון תאריך ולפרטים נוספים התקשרו אליי עכשיו 054-7880342