fbpx

צילום הריון: מחירון צילום הריון בסטודיו או בתאורה טבעית

צילום הריון מחירון

חבילה בסיסית

1,170 ₪

לפחות 60 תמונות ברזולוציה מלאה

10 תמונות בעריכת גרפיקאית

4 סטים/לוקים שונים

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח

לצילום הריון בסטודיו ניתן לצרף ילד אחד.
העלות לכל ילד נוסף: 100 ש"ח.
מספר הלוקים בצילומי משפחה עשוי להשתנות.
צילומים בתאורה טבעית מיועדים לזוג בלבד.

חבילה קלאסית

1,570 ₪

לפחות 80 תמונות ברזולוציה מלאה

15 תמונות בעריכת גרפיקאית

6 סטים/לוקים שונים

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 350 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 550 ש"ח

צילום הריון בסטודיו כולל עד שני ילדים.
העלות לכל ילד נוסף: 100 ש"ח.
מספר הלוקים בצילומי משפחה עשוי להשתנות.
צילומים בתאורה טבעית מיועדים לזוג בלבד.

חבילה פרימיום

2,070 ₪

לפחות 100 תמונות ברזולוציה מלאה

25 תמונות בעריכת גרפיקאית

7 סטים/לוקים שונים

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 300 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 500 ש"ח

צילום הריון בסטודיו כולל עד שני ילדים.
העלות לכל ילד נוסף: 100 ש"ח.
מספר הלוקים בצילומי משפחה עשוי להשתנות.
צילומים בתאורה טבעית מיועדים לזוג בלבד.

צילום הריון: מחירון חבילה משולבת צילום בסטודיו פלוס צילום בתאורה טבעית

צילומי הריון בתאורה טבעית

חבילה בסיסית

1,770 ₪

צילום בשני לוקיישנים שונים

לפחות 60 תמונות ברזולוציה מלאה

10 תמונות בעריכת גרפיקאית

5 לוקים/סטים שונים

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח

לצילומים בסטודיו ניתן לצרף ילד אחד.
העלות לכל ילד נוסף: 100 ש"ח
הצילומים בתאורה טבעית מיועדים לזוג בלבד
מספר הלוקים בצילומים משפחה עשוי להשתנות

חבילה קלאסית

2,070 ₪

צילום בשני לוקיישנים שונים

לפחות 80 תמונות

15 תמונות בעריכת גרפיקאית

6 סטים/לוקים שונים

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 350 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 550 ש"ח

לצילומים בסטודיו ניתן לצרף עד שני ילדים
העלות לכל ילד נוסף: 100 ש"ח
הצילומים בתאורה טבעית מיועדים לזוג בלבד
מספר הלוקים בצילומים משפחה עשוי להשתנות

חבילה פרימיום

2,470 ₪

צילום בשני לוקיישנים שונים

לפחות 120 תמונות

25 תמונות בעריכת גרפיקאית

7 סטים/לוקים שונים

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 300 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 500 ש"ח

לצילומים בסטודיו ניתן לצרף עד שני ילדים
העלות לכל ילד נוסף: 100 ש"ח
הצילומים בתאורה טבעית מיועדים לזוג בלבד
מספר הלוקים בצילומים משפחה עשוי להשתנות

מחירון חבילה משולבת: צילום הריון פלוס צילום ניו בורן

צילום הריון מחירון

חבילה בסיסית

2,370 ₪

לפחות 60 תמונות הריון ברזולוציה מלאה

לפחות 50 תמונות ניובורן ברזולוציה מלאה

15 תמונות בעריכת גרפיקאית

4 סטים/לוקים שונים בצילומי הריון

4 לוקים/סטים שונים בצילומי ניובורן

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 380 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 580 ש"ח

צילומי ניו בורן:
מתאים לתינוק אחד עד גיל שבועיים.
הצילומים ללא צירוף אחים גדולים.
החבילה לא מתאימה לתאומים.
מספר הסטים בצילומי ניובורן מתייחס לתינוק יחיד עד גיל שבועיים.
בצילום ניו בורן ייתכנו שינויים במספר הסטים בהתאם לאיכות שנת התינוק

חבילה קלאסית

2,870 ₪

לפחות 80 תמונות הריון ברזולוציה מלאה

לפחות 80 תמונות ניובורן ברזולוציה מלאה

20 תמונות בעריכת גרפיקאית

5 סטים/לוקים שונים בצילומי הריון

5 סטים שונים בצילומי ניובורן

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 350 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 550 ש"ח

צילומי ניו בורן:
מתאים לתינוק אחד עד שלושה חודשים.
ניתן לצרף עד שני אחים גדולים.
מתאים לתאומים ללא צרוף אחים.
מספר הסטים בצילומי ניובורן מתייחס לתינוק יחיד עד גיל שבועיים.
בצילום ניו בורן ייתכנו שינויים במספר הסטים בהתאם לאיכות שנת התינוק.

חבילה פרימיום

3,570 ₪

לפחות 100 תמונות הריון ברזולוציה מלאה

לפחות 100 תמונות ניובורן ברזולוציה מלאה

30 תמונות בעריכת גרפיקאית

6 סטים/לוקים שונים בצילומי הריון

6 סטים/לוקים שונים בצילומי ניובורן

תוספת לאלבום פרימיום 15*20: 300 ש"ח
תוספת לאלבום פרימיום 20*20: 500 ש"ח

צילומי ניו בורן:
מתאים לתינוק אחד עד שלושה חודשים.
ניתן לצרף עד שלושה אחים גדולים.
מתאים לתאומים בצרוף עד שלושה אחים.
מספר הסטים בצילומי ניובורן מתייחס לתינוק יחיד עד גיל שבועיים.
בצילום ניו בורן ייתכנו שינויים במספר הסטים בהתאם לאיכות שנת התינוק

מה עוד חשוב לדעת?

איך משריינים מועד?

לצורך שריון מועד הצילומים יש לתאם איתי בטלפון או בווטסאפ.
המועד ישמר ללקוח/ה רק לאחר העברת מקדמה בסך 370 ש"ח.

באיזה אופן ניתן לשלם את המקדמה?

בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או בכל אחת מהאפליקציות ביט/פייפר/פיבוקס

איך מתבצעת יתרת התשלום?

יתרת התשלום במלואה תועבר עם סיום סשן הצילומים. ניתן לשלם במזומן, כרטיס אשראי, העברה בנקאית או באחת האפליקציות ביט/פייפר/פייבוקס

מהם תנאי הביטול?

ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות. ביטול ההסכם כרוך בתשלום של 5% מהמקדמה ששולמה.

מה מדיניות דחיית הצילומים בחבילת צילום הריון?

  1. עד 48 שעות לפני הצילומים  ניתן יהיה לדחות את מועד הצילומים ועדיין להבטיח את המחיר שסוכם ובתנאי שהצילומים ימומשו תוך חודשיים ממועד הצילום המקורי.
  2. במידה ואין אפשרות לממש את הצילומים תוך חודשיים מיום הצילום המקורי תשמר לזכותכם המקדמה ששולמה עד לסוף אותה השנה הקלנדרית וניתן יהיה לבחור כל אחת מחבילות הצילום של הסטודיו בהתאם למחירן באותה עת ולשלם את היתרה.
  3. בקשת ביטול או דחיה במהלך 48 שעות לפני הצילומים ופחות לא ינתן כל החזר ולא יקבע מועד חדש לצילומים.

מה מדיניות דחיית הצילומים בחבילה משולבת של צילום הריון וצילום ניובורן?

עבור צילומי הריון תנאי הביטול יהיו זהים לאלו שלמעלה.
עבור צילומי ניובורן: במידה ולא נקבע מועד לצילומי ניו בורן ומכל סיבה שהיא הצילומים לא התקיימו בטווח הזמן המומלץ, אפשר יהיה  לבחור בין השבת המקדמה בניכוי המחיר המלא לצילומי הריון, לבין הגעה לסטודיו לצילומי תינוקות בגיל חצי שנה עד תשעה חודשים.

במידה וכבר נקבע תאריך לצילומי ניובורן תנאי הביטול יהיו זהים לאלו שצויינו עבור צילומי הריון למעלה.

מזכרת נפלאה מהרגעים החשובים בחייכם!

לשריון תאריך ולפרטים נוספים התקשרו אליי עכשיו 054-7880342