מקור ראשון

כתבה על צילומי ניו בורן בעיתון מקור ראשון, 25 לנובמבר 2012

מקור ראשון, נובמבר 2012

מקור ראשון, 25 לנובמבר 2012

והנה התמונות כפי שהן מופיעות במקור
(ללא עיוות הצבע שנוצר כתוצאה מהסריקה)

 

בן עשרה ימים בצילומי סטודיו

צילומי ניו בורן בסטודיו לצילום יעל אלעד

 

צילומים בסטודיו לתינוקות

צילומי ניו בורן בסטודיו לצילום יעל אלעד

 

צילומי תינוקות שרק נולדו בסטודיו

צילומי ניו בורן בסטודיו לצילום יעל אלעד

 

צילומים לתינקות שרק נולדו

צילומי ניו בורן בסטודיו לצילום יעל אלעד